Пластика Life 6 сезон

Пластика Life.6 сезон

1 серия.Виктория.Увеличение груди.
https://www.youtube.com/watch?v=tZWH4yU58H0&t=

2 серия.Виктория (Операция)
https://youtu.be/7o6-PqrHnU4

3 серия. Виктория. (Восстановление)
https://www.youtube.com/watch?v=9z1E_XoC6ok

4 серия. Виктория. (Результат)
https://www.youtube.com/watch?v=htMScf_XB1A&t=

5 серия. Александра. Липосакция
https://youtu.be/p1FPRvu9uOA

6 серия. Анна. Увеличение груди.
https://youtu.be/8_DK4BqgVfs

Подробное описание